“Mikrolearningi dla trenerów i nauczycieli w systemie kształcenia zawodowego” jest wspólnym projektem partnerów z pięciu krajów ( Austrii, Francji, Polski i Wielkiej Brytanii), skierowanym do trenerów/nauczycieli, ale także uczniów w systemie kształcenia zawodowego. Jego celem jest dostarczenie materiału szkoleniowego, zwiększającego niezbędne dla uczniów umiejętności miękkie, jak również pozwalającego trenerom zrozumieć potrzeby i oczekiwania edukacyjne młodych generacji.

Projekt skupia się na 5 tematach:

Transfer wiedzy

Przywództwo i kultura korporacyjna

Przywództwo i praca z nowym pokoleniem

Jak pozyskać i szkolić praktykantów

Konflikt i rozwiązanie w sektorze kształcenia zawodowego

Szkolenie zostało przygotowane w formie metody Mikrolearning, tj. niewielkich porcji materiału odnoszących się do poszczególnych kwestii danego tematu przedstawionego w formie wideo/audio klipów i materiałach pomocniczych. Każdy temat zawiera 20-25 wideo/audio klipów trwających 1-3 min. Wszystkie materiały zostaną udostępnione online jako darmowe narzędzie edukacyjne w 4 językach (angielskim, francuskim, niemieckim i polskim).