Coventry University

„Uniwersytet Roku 2015” Times Higher Education, „Nowoczesny Uniwersytet Roku” przyznawanego przez Times oraz „Good University Guide” za rok 2014 i 2015”. Uczelnia jest uznawana za prężnie rozwijający się ośrodek badawczy, ściśle współpracujący z biznesem, promujący innowacje i przedsiębiorczość. Uniwersytet w Coventry to: 19 000 studentów, cztery wydziały i trzy instytuty. Uczelnia posiada duże doświadczenie w pracy w ramach projektów europejskich takich jak: , INTAS, Socrates, INFO 2000, MLIS czy Longlife Learning.

Uniwersytet w Coventry ma szerokie doświadczenie w dostarczaniu działań w ramach programu ramowego dzięki doświadczeniom w zarządzaniu zespołem europejskim z roli wiodącej i partnerskiej w programach Leonardo, INTAS, Socrates, INFO 2000, MLIS, Longlife Learning, Promise i EuropeAid.

Uniwersytet w Coventry otrzymał grant Advantage West Midlands o wartości 8,7 miliona funtów, na stworzenie Centrum Symulacji Zaawansowanych Technologii Budowlanych, którego celem jest stworzenie innowacyjnego obiektu szkoleniowego, symulującego plac budowy.

Coventry University

ibis acam

ibis acam

Ibis acam jest prywatną firmą działającą w obszarze edukacji i szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach językowych, rozwoju osobistym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym. W obszarze kształcenia zawodowego firma zapewnia 3-letnie praktyki w konkretnych branżach na terenie całej Austrii.

Oferuje szkolenia w różnych dziedzinach, takich jak: IT, nauka językach obcych, trening zawodowy, rozwój specyficznych umiejętności i kompetencji dla absolwentów szukających pracy, szkolenia dla ludzi z problemami zdrowotnym czy szkolenia skierowane do młodych stażystów.

Firma blisko współpracuje z austriackimi Publicznymi Służbami Zatrudnienia, jak również z prywatnymi firmami i indywidualnymi podmiotami. Grupą docelową działań są młodzi ludzie (absolwenci szukający pracy lub biorący udział w konkretnym programie stażowym), imigranci, osoby starsze, kobiety, osoby reprezentujące grupy wykluczone. Ibis acam współpracuje również z krajowymi i regionalnymi agencjami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi. W imieniu tych agencji ibis acam organizuje szkolenia mające na celu reintegrację bezrobotnych na rynku pracy, podnosząc ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności


NeuKurs

NeuKurs jest internetową platformą szkoleniową, która zapewnia wiedzę biznesową dla MŚP, Start-Ups, Przedsiębiorców. Zawartość dostarczana jest w postaci Mikroleaningów. Są to 1-3 minutowe materiały wideo lub audio. NeuKurs wybiera, produkuje i dystrybuuje tę treść we współpracy z trenerami i ekspertami biznesu prowadzącymi działalność na własny rachunek.

Stosujemy własne zarządzanie jakością:

• Produkcja wstępna: ocena zawartości i jakości scenariusza. Skrypt musi spełniać określone kryteria techniczne (np. # Słów, trzy ćwiczenia na klip, ...).

• Produkcja: użycie odpowiedniego sprzętu wysokiej jakości (np. Kamery, światła, dźwięku, ...) i oprogramowania.

• Postprodukcja: wykorzystanie grafiki i animacji, użycie filtrów, korekt itd.

NeuKurs

Leno

LENO

LENO Consulting to prywatna organizacja szkoleniowa dla dorosłych, specjalizująca się w nauczaniu zdalnym i innych innowacyjnych metodach pedagogicznych. Obecnie firma składa się z 6 współpracowników i ponad 15 zewnętrznych konsultantów w dwóch biurach w regionach Midi-Pyrénées i Languedoc–Roussillon, na południu Francji.

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości szkoleń dostosowanych do potrzeb naszych klientów a także, spełniających warunki rynku pracy. Mamy szeroką grupę klientów: firmy, pracowników i najważniejsze: bezrobotni.

Oferujemy blisko 200 tematów szkoleniowych obejmujących sześć obszarów wiedzy specjalistycznej. Każdy proponowany kurs szkoleniowy odbywa się po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego we współpracy z naszymi klientami, w celu zaspokojenia ich konkretnych potrzeb. Leno Consulting specjalizuje się w różnych dziedzinach, takich jak zrównoważony rozwój, energia odnawialna; korzystanie z oprogramowania specjalistycznego, oprogramowanie CAD, projektowanie; zarządzanie, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, szkolenie w zakresie sprzedaży, zarządzanie zakupami, języki obce i mobilność międzynarodowa.

Szkolenia dla osób bezrobotnych uzyskują całkiem dobre wskaźniki integracji zawodowej; Około 75% naszych stażystów uzyskuje dostęp do pracy lub tworzy własną firmę po odbyciu jednego z tych szkoleń.

Ponadto, LENO prowadzi badania konsultantów, analizę i ocenę istniejących narzędzi i urządzeń do nauczania zdalnego dla firm organizacji publicznych czy szkół.


Orange Hill

Orange Hill jest prywatnym mikroprzedsiębiorstwem działającym w branży konsultingowej i edukacyjnej. Firma założona została w styczniu 2008 roku. Głównymi grupami klientów są instytucje administracji publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Działalność Orange Hill koncentruje się na trzech głównych kategoriach usług:

  • Opracowanie i wdrożenie projektów szkoleniowych i doradczych, mających na celu wspieranie procesów zmian organizacji.
  • Badania i rozwój - OH opracowuje rozwiązania, które pomagają zrozumieć lepsze zmiany organizacyjne. Obecnie rozwijamy się samodzielnie lub przy ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim (tj. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie itp.). Systemy Informatyczne umożliwiające umiarkowanie i przeprowadzanie kompleksowych badań w organizacjach.
  • Doradztwo – skierowane głównie do administracji publicznej i MŚP. Obejmuje systemy zarządzania kompetencjami, zarządzanie satysfakcją klientów, współpracę międzysektorową, poprawę jakości usług i standardy jakości.
  • Obecnie najbardziej rozwijającym się obszarem działalności w OH są usługi doradcze. Firma współpracuje również z klientami w celu opracowania, wdrożenia i zarządzania systemami (narzędziami) dla rozwoju pracowników. Orange Hill jest twórcą takich narzędzi dla organizacji audytorskich, takich jak: diagnoza satysfakcji pracowników, diagnoza kultury organizacyjnej, diagnoza satysfakcji klienta i audyt zarządzania wiedzą.

    Zakres obszarów, w których OH świadczy usługi doradcze, jest następujący:

    Rekrutacja, ocena i rozwój pracowników, projektowanie i ocena szkoleń, diagnoza kompetencji, wdrożenie wspólnych ram oceny w PA, zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, zarządzanie talentami, zarządzanie wiekiem, zarządzanie zmianą, audyt organizacyjny.

    Orange Hill