Kluczowymi elementami stojącymi za firmami odnoszącymi sukces są efektywne przywództwo i kultura organizacyjna. Zrozumienie tych terminów oraz związków między nimi to warunki wstępne do pomyślnego rozwoju organizacyjnego.

Kurs microlearningowy ma na celu informowanie zarówno trenerów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich studentów o ramach organizacyjnych, w które w przyszłości będzie wpasowane ich stanowisko pracy. Celem jest dokonanie przeglądu każdego z tych terminów oraz stwierdzenie jak wpływają na różne aspekty operacji organizacyjnych, jak również na ogólne funkcjonowanie organizacji.

Download