W niniejszym kursie microlearningowym dowiesz się o rozwiązywaniu konfliktów z mocną koncentracją na cyberprzemocy wynikającą z rosnącej liczby konfliktów pomiędzy praktykantami w systemach kształcenia I szkolenia zawodowego. Platformy cyfrowe mają coraz większy wpływ na młodych ludzi. Zatem koniecznym będzie włączenie tych tematów w szkolenie praktykantów. Uzyskasz odpowiedzi na poniższe pytania: Jakie główne konflikty mamy w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego? Jakie jest znaczenie cyberprzemocy? Jak mogę się przed nią chronić? Jakie są główne trendy w mediach społecznościowych? Jakie strategie posiadamy by poradzić sobie z tymi trendami?

Download